Từ 1/10 cấm các tổ chức, cá nhân gọi điện, gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo bất động sản

Nhận xét