Tổng kiểm tra hoạt động mua bán sim rác trên thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi công văn đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương hỗ trợ thanh tra, kiểm tra việc mua bán sim thuê bao di động không đúng quy định trên thị trường.

Ngày 1/10, Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực. Nhằm tăng cường công tác xử lý vấn đề sim rác, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương hỗ trợ thanh tra, kiểm tra việc mua bán sim thuê bao di động không đúng quy định trên thị trường.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, lưu thông sim thuê bao di động đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước. Đồng thời, kiểm tra việc mua, bán, cung cấp sim thuê bao di động cho các cá nhân, tổ chức ở các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không được các doanh nghiệp viễn thông ủy quyền. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được thực hiện tại các địa phương một cách chi tiết, sau đó báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý thị trường qua Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường tại địa chỉ cucnv@dms.gov.vn.

Trên cơ sở đó, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có thể phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm nếu có các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Nhận xét