Ngày 20/11/2020, Viettel khuyến mãi 20% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc

Thứ 6- Ngày 20/11/2020, Viettel khuyến mãi 20% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc.
Khuyến mãi diễn ra trong MỘT NGÀY DUY NHẤT.
- Trừ các gói cước Tourist, Công nhân, An ninh, Dcom, Vtracking, Smartmotor, Kiddy.
- Tiền khuyến mại sử dụng đến hết ngày 05/12/2020

Nhận xét