"Sức mạnh lớn nhất của Viettel là đạo đức!"

Sau khi nghe Chủ tịch Lê Đăng Dũng chia sẻ những thế mạnh của Viettel về hạ tầng, công nghệ, con người và tài chính tại Lễ ký kết giữa Tập đoàn Viettel và tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào chiều 24/11, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Tôi thấy sức mạnh lớn nhất của Viettel chính là đạo đức của Viettel và người Viettel.


Giải thích về nhận định này, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết đã từng trực tiếp cùng Viettel xây dựng và là người sử dụng hệ thống xử lý đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Quốc hội khi giữ vị trí Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Đối với hệ thống này, Viettel đã cử 3 nhân sự làm việc trực tiếp tại cơ quan Dân nguyện Quốc hội trong vòng 1 năm như tư cách một người trực tiếp xử lý đơn thư . Qua theo dõi, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng nhận thấy tất cả việc làm của Viettel đều đề cao lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội lên trước lợi ích về kinh tế, lợi nhuận của Tập đoàn. Đến nay, Viettel là một trong những biểu tượng và là hình ảnh khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần lấy ví dụ, dẫn chứng về hiệu quả, thành công của doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo tỉnh Thái nguyên tin tưởng, Viettel giúp Thái Nguyên xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của tỉnh trước 31/12 năm nay để Thái Nguyên có thể có những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Thái nguyên sẵn sàng là địa phương thực hiện những thử nghiệm về công nghệ của Viettel.Theo biên bản ghi nhớ, với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, đô thị thông minh cho tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2021-2025, hai bên sẽ hợp tác thực hiện 4 mục tiêu tổng quát gồm: Xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành thông minh cho UBND tỉnh; xây dựng hệ thống y tế, giáo dục thông minh; chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Viettel hiện là doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cung cấp hạ tầng sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện Chính quyền số gồm: Phủ sóng Internet tốc độ cao đến 98% cho người dân, cáp quang đến 100% thôn xã; cung cấp giải pháp an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh...


Tại Lễ ký kết, Chủ tịch Lê Đăng Dũng cam kết bố trí đủ nguồn nhân lực để thực hiện các nội dung hợp tác; hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức khoa học có kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức về xây dựng Chính quyền số, đô thị thông minh. Tập đoàn cũng cam kết đầu tư và phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt, là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, Viettel đảm bảo mức an ninh an toàn thông tin cao nhất cho địa phương khi thực hiện các dự án chuyển đổi số và dữ liệu lớn.


Trước khi diễn ra Lễ ký kết, các đại biểu đã dự Lễ khai trương “Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh Thái Nguyên” tại Sở Thông tin và Truyền thông. Đây là Trung tâm do UBND tỉnh Thái Nguyên và Viettel phối hợp xây dựng. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ giám sát, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhận xét