Thành quả 10 năm tích lũy năng lực CNQP của Viettel

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội XI, Viettel được giao nhiệm vụ xây dựng thành công tổ hợp công nghiệp quốc phòng - một trong những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến an ninh quốc gia. Nhiệm vụ đó được xây dựng trên nền tảng được Viettel tích lũy 10 năm qua và vẫn được tiếp tục bồi đắp.

Nhận xét