19 dấu mốc lịch sử của TCT Mạng lưới Viettel

TCT Mạng lưới Viettel thành lập ngày 18/12/2001 nhưng lịch sử mạng lưới Viettel khởi nguồn từ đường trục cáp quang Bắc - Nam đầu tiên là 1A vào cuối những năm 90 và việc ứng dụng công nghệ VoIP cho dịch vụ 178 đánh dấu sự gia nhập thị trường viễn thông của Viettel.Nhận xét