"Hợp tác với Viettel, chúng tôi rất an tâm tin tưởng"

 Chiều 17/12, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ ký kết hợp tác về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2021- 2025.

Theo biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Viettel cam kết hỗ trợ, hợp tác cùng tỉnh Bắc Giang xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn, đáp ứng và phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh. Xây dựng hệ thống nền tảng về chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, ứng dụng, dịch vụ thông minh trong các ngành.

Tập đoàn Viettel sẽ khảo sát các tiềm năng, thực hiện đầu tư trên những lĩnh vực có thế mạnh và có nhu cầu đầu tư tại tỉnh Bắc Giang, cũng như giới thiệu đối tác về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin có quan hệ làm việc với Viettel khảo sát, đầu tư tại tỉnh, trong đó ưu tiên các lĩnh vực: Công nghiệp, dịch vụ về viễn thông, công nghệ thông tin.
Trước mắt, giai đoạn 2021-2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh, chính quyền điện tử đối với một số lĩnh vực lựa chọn triển khai, thực hiện một số hạng mục liên quan đến kế hoạch số hóa của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao tiềm lực của Tập đoàn Viettel và cảm ơn sự đồng hành của tập đoàn với tỉnh trong thời gian qua. Cùng đó thông tin nhanh về tình hình KT-XH tỉnh Bắc Giang năm 2020, định hướng phát triển những năm tiếp theo. 

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn xác định xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa đột phá, thúc đẩy phát triển KT-XH. Đến nay, tỉnh đã triển khai trung tâm tích hợp của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản điều hành thống nhất, tập trung và liên thông; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử; hệ thống họp trực tuyến được đầu tư hoàn thiện từ tỉnh đến xã; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc đã tích hợp ký số, được sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh và liên thông 4 cấp.

Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 2.0; ban hành chương trình chuyển đổi số, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Hiện, đang xây dựng trung tâm điều hành thông minh của tỉnh; mở rộng trung tâm tích hợp tại Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Viettel sớm khảo sát các tiềm năng của tỉnh để đề xuất những vấn đề, nội dung cụ thể thực hiện. Về phía tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối thông tin, phối hợp với Tập đoàn. Hằng năm hai bên tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập đoàn giới thiệu khái quát về những thành tựu, công nghệ vượt trội của Viettel trong những năm qua. Đồng thời mong muốn với thế mạnh của mình, Viettel sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với tỉnh Bắc Giang trên các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. 

Chủ tịch Tập đoàn cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với tỉnh Bắc Giang triển khai thành công các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra.

Nhân dịp này, Tập đoàn Viettel tặng tỉnh Bắc Giang 2 hệ thống hội chẩn từ xa.

Nhận xét