"Nhờ Viettel, sẽ không địa phương nào bị bỏ lại phía sau!"

Đó là phát biểu của Phó Bí thư – Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trong buổi làm việc giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác của Viettel chiều ngày 11/12/2020. Chủ tịch Trần Văn Hiệp mong muốn đưa tỉnh nhà hướng đến một giải pháp thông minh tổng thể và đồng bộ cho tất cả các địa phương trong toàn tỉnh Lâm đồng, để không địa phuơng nào bị tụt lại phía sau.Chủ tịch tỉnh đề nghị Tập đoàn Viettel xây dựng giải pháp tổng thể về thành phố thông minh phù hợp với Lâm Đồng, tập trung chuyển đổi số ở 5 lĩnh vực, cụ thể như: Giao thông thông minh; Y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường; Dịch vụ hành chính công; Triển khai sàn thuơng mại điện tử và ngầm hoá hạ tầng viễn thông.


Ban lãnh đảo tỉnh mong muốn áp dụng đồng loạt giải pháp thành phố thông minh trên toàn bộ các địa phương của Lâm Đồng, thay vì cách triển khai manh mún tập trung vào từng địa bàn có cơ sở vật chất phát triển như thành phố Đà Lạt hoặc Bảo Lộc. Chủ tịch Trần Văn Hiệp cho rằng cách phát triển cho từng vùng tạo ra sự chênh lệch giữa các địa phương, sự không đồng bộ dẫn đến nhiều địa phương bị tụt lại ảnh hưởng đến phát triển chung về kinh tế toàn tỉnh.

Ngoài ra Phó Bí thư, Chủ tịch Tỉnh đánh giá cao về hạ tầng viễn thông của Viettel, ông tin tưởng và đặt chọn niềm tin vào doanh nghiệp Quân đội. Tuy nhiên ông cũng mong muốn Viettel và Tập đoàn công nghệ khác của Việt Nam có thể phối hợp với nhau, mỗi đơn vị có thể mạnh riêng giúp Lâm Đồng chuyển đổi số thành công. Và mong muốn Viettel sẽ là Tập đoàn tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số không chỉ Lâm Đồng mà cho các địa phuơng khác trong cả nước.

Để cụ thể hóa các công việc trên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Trưởng ban là Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Trưởng ban gồm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện Viettel; Các thành viên thường trực gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban, Sở Nội vụ, Nông nghiệp, Công thương, Văn hóa - Thể thao Du lịch, Tài nguyên.... sau này bổ sung thêm các Chủ tịch UBND các Huyện để theo dõi về mặt tiến độ.Thay mặt Viettel, PTGĐ Nguyễn Thanh Nam xin hứa: Tập đoàn Viettel sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng kế hoạch tổng thể giúp Lâm Đồng chuyển đổi số thành công. Khi Viettel chính thức là thành viên của Ban chỉ đạo của Tỉnh Lâm Đồng, nên khi tỉnh nhà có bất cứ yêu cầu gì Viettel luôn sẵn sàng đáp ứng. Tập đoàn Viettel xung phong là đơn vị dẫn dắt lựa chọn những việc khó, việc mới làm trước, sau đó hợp tác với các Tập đoàn Công nghệ khác làm sao triển khai mọi công việc tốt nhất cho Lâm Đồng.

Nhận xét