Tên gọi của VTNet qua các thời kỳ

Ngày 18/12/2001, Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội ra Quyết định số 1251/QĐ-CTĐTVTQĐ thành lập Trung tâm Mạng Truyền dẫn. Kể từ đó đến nay, VTNet đã trải qua những tên gọi khác nhau để phù hợp với mô hình tổ chức và sự phát triển của mạng lưới Viettel.

Nhận xét