Viettel trình diễn thành tựu 10 năm tham gia công nghiệp quốc phòng

Vinh dự là 1 trong 10 đầu mối toàn quốc tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh về Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), Viettel sẵn sàng trình diễn những thành tựu đột phá nhất sau 10 năm tham gia lĩnh vực nghiên cứu sản xuất ngày 25/11.

Hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác nhìn lại 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng số 02/2008/UBTVQH12.

Tham gia lĩnh vực CNQP từ năm 2010, Viettel đã chủ động tham gia hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng. Bằng nguồn lực nội tại doanh nghiệp, Viettel đã làm chủ công nghệ lõi, hoàn thiện quy trình từ nghiên cứu - thiết kế - chế tạo - sản xuất quy mô công nghiệp các loại quân trang, khí tài công nghệ cao.

Những thành tựu công nghệ sau 10 năm nghiên cứu sẽ được trình diễn toàn diện ngày 25/11.

Sau hơn 10 năm, Viettel đã hình thành được hệ sinh thái 10 ngành CNQP, làm chủ các công nghệ lõi sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Viettel cũng xây dựng 9 địa điểm phục vụ công tác nghiên cứu, phòng lab công nghệ cao, tích hợp thử nghiệm sản phẩm và đo lường, thử nghiệm đánh giá sản phẩm. Từng bước nâng cao năng lực trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Với những thành tựu đặc biệt trong lĩnh vực CNQP, Viettel nằm trong 10 đầu mối quan trọng sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 12 năm thực hiện Pháp lệnh. Đây là vinh dự đặc biệt bởi toàn quốc có 58 đầu mối cần rà soát công tác rà soát công tác thực hiện Pháp lện CQNP, bao gồm 32 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 26 UBND tỉnh/thành phố, Bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước ngoài Quốc phòng liên quan. Chỉ 10 đơn vị có thành tích đặc biệt cần tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, 48 đơn vị còn lại chỉ cần báo cáo bằng văn bản.

Nhận xét