VTT triển khai 2 chương trình khuyến khích bán hàng cho 564 Cửa hàng trực tiếp

Trong tháng 12/2020 (từ 01/12-31/12/2020), VTT triển khai 2 chương trình khuyến khích bán thuê bao trả sau phát triển mới cho kênh Cửa hàng trực tiếp thuộc vùng 3,4,5,6,7.


Do bối cảnh chung trong năm vừa qua: thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế đất nước, dẫn đến kết quả thực hiện thuê bao trả sau trên kênh CH nhiều tháng liên tiếp không hoàn thành kế hoạch và đang có xu hướng giảm.

Với mục tiêu thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 4/2020, kế hoạch năm VTT giao cho kênh CHTT, xúc tiến theo khu vực, đặc thù Vùng miền để đạt hiệu quả cao nhất cũng như đẩy mạnh chuyển dịch số thông qua bán Trả sau kèm Điện thoại 4G giá rẻ, trong tháng 12, VTT triển khai 2 chương trình khuyến khích trên 564 cửa hàng trực tiếp: thuê bao trả sau phát triển mới không kèm điện thoại hỗ trợ 4G và thuê bao trả sau phát triển mới có kèm điện thoại hỗ trợ 4G.

Theo đó, với thuê bao trả sau phát triển mới không kèm điện thoại hỗ trợ 4G, nội dung chính sách khuyến khích sẽ như sau:


Đối với chương trình bán thuê bao trả sau phát triển mới kèm điện thoại hỗ trợ 4G, từ thuê bao thứ 2 đến thuê bao thứ 7, mỗi thuê bao sẽ được khuyến khích 35.000đ/thuê bao, còn từ thuê bao thứ 8 trở lên, với mỗi thuê bao vượt kênh CH sẽ được khuyến khích 50.000đ/thuê bao.

Tin rằng với những chính sách khuyến khích được đưa ra, kênh CHTT sẽ có động lực, tăng sản lượng tư vấn bán hàng và tăng trưởng so với cùng kỳ và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm VTT giao cho.

Nhận xét