05 bài học kinh nghiệm lớn của VTT năm 2020

Sau những thành tựu đạt được sau 1 năm nhiều khó khăn thử thách, VTT đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là bài học về sự chủ động, tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến chính sách quản lý vĩ mô để không bị động trong SXKD; Bài học về sản phẩm, gói cước phải triển khai đại trà... Cùng theo dõi 5 bài học lớn của VTT trong năm qua.


Nhận xét