11 dấu ấn nổi bật của các Viettel tỉnh trong năm 2020

Năm 2020, mặc cho những khó khăn về kinh tế, dịch bệnh, thời tiết, cùng với những thay đổi mô hình tổ chức, luồng thông tin vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh/huyện gây tác động không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty. Vượt qua tất cả, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTGĐ TĐ, TCT VTT, các Viettel tỉnh/ tp của chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Dưới đây là 11 dấu ấn nổi bật tại các Viettel tỉnh trong năm 2020:

Nhận xét