2021: VTG tăng trưởng doanh thu dịch vụ lên tới 14%

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai mục tiêu cho năm 2021, VTG và các công ty thị trường cùng nhau cam kết các mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tới, trong đó doanh thu dịch vụ của VTG tăng trưởng 14% so với năm 2020. Hãy cùng Viettel Family tìm hiểu về mục tiêu của VTG và từng thị trường trong năm nay.

Nhận xét