8 điểm cốt lõi của nhận diện thương hiệu Viettel mới

Bên cạnh đặc điểm cốt lõi nội tại của Viettel được bảo tồn, những giá trị mới mẻ được kế thừa và điều chỉnh để phù hợp hơn với tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của một Viettel hoàn toàn mới trong kỷ nguyên số.

Nhận xét