Hiểu đúng về Chuyển đổi số

Nhằm giúp cho toàn bộ CBCNV hiểu đúng và đủ về Chuyển đổi số - Xu hướng hiện nay của các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam - Phòng Đào tạo VTT xin gửi tới các CBCNV những khái niệm, định nghĩa và tổng quan cách thức triển khai dự án Chuyển đổi số (Biên tập lại từ nguồn của đối tác Yellowblocks).

Nhận xét