Học viện Viettel chia sẻ 50.000 sách điện tử cho cán bộ quản lý Viettel

Các đầu sách về Lãnh đạo, Quản lý, Kinh doanh, Kỹ thuật, Tài chính,... từ Thư viện của ĐH Quốc gia Hà Nội được chọn lọc thành nguồn học liệu cho cán bộ quản lý Viettel học tập, nghiên cứu thông qua ứng dụng VNU LiC trên smartphone.

Đây là chương trình hợp tác giữa Học viện Viettel và ĐH Quốc gia Hà Nội nhằm hội tụ tinh hoa, lan tỏa tri thức trong thời đại số. Nguồn sách phong phú từ Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội được cung cấp để CBQL tự học tập, nghiên cứu mọi lúc mọi nơi, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và chia sẻ tri thức xuống cấp dưới. Hoạt động hợp tác chia sẻ sách điện tử dựa trên nguồn học liệu được tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện và được cung cấp thông qua ứng dụng di động mượn/đọc sách điện tử VNU LiC.


Giao diện ứng dụng phần mềm VNU LiC

Để tiếp cận nguồn sách này, CBQL cần đăng ký cấp tài khoản với Học viện Viettel trước ngày 30/01/2021. Trên cơ sở đăng ký, Học viện Viettel sẽ cấp phát lần lượt các tài khoản truy cập miễn phí với thời hạn 01 năm thông qua email của người đăng ký. Bên cạnh việc truy cập các đầu sách trên ứng dụng VNU LiC, người dùng cũng có thể sử dụng tài khoản này để truy cập các website trong hệ thống liên kết như: 

https://repository.vnu.edu.vn: Hơn 32.000 luận án, luận văn, 2.000 đề tài nghiên cứu khoa học.
https://lic.vnu.edu.vn: Gần 53.000 sách điện tử, 4.100 tạp chí điện tử ngoại văn từ các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến như Bookboon, ScienceDirect, World Scientific, MathSciNet, SpringerLink.

Lượt cấp phát đầu tiên dự kiến 120 tài khoản, ưu tiên cấp cho những cán bộ quản lý cấp trung trở lên. Những cán bộ được cấp phát tài khoản sử dụng ngân hàng sách điện tử sẽ được theo dõi, đánh giá hiệu quả khai thác theo từng tháng.

Hiện tại, những cán bộ quản lý Viettel đã có thể đăng ký tài khoản của mình tại đây hoặc quét QRCode:

Nhận xét