Hơn 11.6 tỉ cho các hoạt động phúc lợi của Viettel Tỉnh/Tp trong năm 2021

Mới đây, ngày 18/1/2021, TCT đã ra Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi do Tập đoàn cấp (590/QĐ-VTT). Theo đó, năm nay, VTT sẽ chi 11.620.000.000 đồng cho hoạt động phúc lợi tại các Viettel Tỉnh/Tp.

Quy chế phúc lợi được ban hành nhằm tạo điều kiện cho TCT, Viettel tỉnh/tp thực hiện công tác chính sách đột xuất, nhỏ lẻ trong nội bộ đơn vị và hoạt động chính sách xã hội, từ thiện trên địa bàn đúng định hướng của Tập đoàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với người lao động phù hợp với văn hóa, cách làm Viettel; góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó với chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Quy chế dành cho các đối tượng là Cán bộ công nhân viên (CBCNV) bao gồm: SQ, QNCN, CNVQP, LĐHĐ, CTV đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCT; Thân nhân của CBCNVgồm: Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con đẻ; bố, mẹ nuôi hợp pháp; con nuôi hợp pháp; Hoạt động của các tổ chức quần chúngtrong đơn vị; Gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ảnh tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn tại Lai Châu (nguồn: Viettel Lai Châu).

Theo đó, với hoạt động hỗ trợ trong nội bộ đơn vị như thăm hỏi, tặng quà, thăm viếng CBCNV, thân nhân CBCNV khi kết hôn, sinh con, ốm đau, từ trần, hoàn cảnh khó khăn..., mức chi sẽ không cao hơn mức chi đối với trường hợp tương tự được thực hiện theo Quy chế công tác Chính sách của Tập đoàn. Những trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng chính sách Tổng Công ty quyết định.

Đối với việc hỗ trợ hoạt động các tổ chức quần chúng trong đơn vị (các phong trào thi đua, văn hóa –văn nghệ, thể dục –thể thao và kết nghĩa, giao lưu với cơ quan, đơn vị bạn), tổng mức hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ không vượt quá 30% mức kinh phí đã được phân bổ bình quân trong quý.

Đối với việc hỗ trợ thực hiện công tác chính sách, xã hội, nhân đạo trên địa bàn (Hỗ trợ tặng quà, thăm hỏi đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động xóa đói, giảm nghèo, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với chính quyền và cơ quan, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn...), sẽ căn cứ vào tính chất, quy mô tổ chức hoạt động và mức kinh phí được phân bổ để xác định mức hỗ trợ cho phù hợp, không vượt quá 70% mức kinh phí đã được phân bổ bình quân cho đơn vị trong quý.

Đối với việc hỗ trợ địa phương khi có bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn, mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại theo thông báo của chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để xác định mức kinh phí hỗ trợ cho phù hợp: Với những tỉnh/thành phố thiệt hại ước tính từ 500 đến dưới 1000 tỷ đồng/lần thì hỗ trợ không quá 50.000.000đ/lần; Với những tỉnh/thành phố thiệt hại ước tính trên 1000 tỷ đồng/lần trở lên thì hỗ trợ không quá 100.000.000đ/lần.

Kinh phí để triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động theo quy chế này được trích từ nguồn quỹ phúc lợi do Tập đoàn cấp cho TCT. TCT thực hiện phân bổ kinh phí cho Viettel tỉnh/tp số tiền 11.620.000.000 đồng. Các Viettel tỉnh/tp chủ động làm tờ trình đề nghị mức kinh phí hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định. TCT thực hiện cấp bổ sung nguồn kinh phí Quỹ phúc lợi chủ động cho Viettel tỉnh/tp.

Nhận xét