Năm 2020, đầu tư nước ngoài của Viettel đã thực sự tỏa sáng

Đó là nhận định của đồng chí Đỗ Mạnh Hùng tại Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Tổng Công ty Viettel Global VTG. Năm 2020 VTG đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu SXKD trong bối cảnh nhiều rủi ro và khó khăn.

Ngày 28/12/2020, VTG đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020, với sự tham gia của đại diện từ các đơn vị Khối cơ quan Tập đoàn và các đơn vị khác trực thuộc Tập đoàn. Năm 2020 là một năm đầy thử thách, khó khăn và cam go gây ra bởi đại dịch Covid-19. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao độ của toàn thể CBNV trên toàn cầu, VTG đã biến những khó khăn thành cơ hội và gặt hái được những thành quả to lớn, đáng tự hào trong hoạt động SXKD.


Những kết quả SXKD nổi bật của VTG trong năm 2020

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành các trường của VTG đã ứng biến nhanh, tận dụng cơ hội và có những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Trong đó tất cả các thị trường đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số cho phù hợp với thay đổi hành vi khách hàng như: chuyển dịch số trong các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, thanh toán … Các thị trường cũng tận dụng thời thế để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ và các Bộ ban ngành qua các hoạt động hỗ trợ chống dịch, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng.

Nhìn lại những gì đã đạt được, hội nghị cũng rút ra được những bài học, kinh nghiệm để tiếp tục phát huy và áp dụng linh hoạt trong năm tới. Hội nghị coi trọng mục tiêu phát triển bề vững về mặt pháp lý, coi việc tuân thủ pháp luật làm hàng đầu trong mọi quyết định. Bất kỳ hoạt động nào của công ty, từ kỹ thuật, kinh doanh đến quản lý đều phải được bàn bạc, cân nhắc xem “có đúng luật không, có yếu tố rủi ro nào không?”. Nếu có rủi ro thì cần hội thảo để tìm hướng giải quyết. Các vấn đề phát sinh phải được xử ý dứt điểm qua từng năm.Theo đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - TGĐ VTG nhận định: kinh tế thế giới năm 2021 có hồi phục thì cũng sẽ hồi phục chậm, nhất là đối với một số quốc gia Viettel đầu tư. Do đó, tất cả các thị trường cần xác định cần hành động song song vừa xây vừa chống, tìm giải pháp để phát triển vừa nhanh vừa bền vững, quan tâm nhiều hơn tới các chỉ số về hiệu quả (Lợi nhuận/Dòng tiền). Trong năm mới, VTG chủ trương giao quyền chủ động cho thị trường, quản trị theo hiệu quả và để cho thị trường tự chủ trong đầu tư, chính sách…Kết thúc hội nghị, các đơn vị của VTG ký cam kết thi đua năm 2021, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty. Trong đó, VTG sẽ tiếp tục chuyển dịch số hiệu quả, nâng độ trưởng thành số của Tổng Công ty lên mức 2,8. Đồng thời, chuyển dịch thanh toán số cho bán hàng, làm dịch vụ, thu cước từ 2% lên 20% tổng DTDV.

Nhận xét