Nền tảng Smart City của Viettel được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu

“Smart City” không chỉ đơn giản là những ứng dụng thông minh trên nền tảng mobile hoặc các dịch vụ trực tuyến mà chúng ta thường thấy. ‘Sức mạnh’ của Thành phố thông minh đến từ những thành phần bên trong, những thành phần chịu trách nhiệm quản lý đa dịch vụ và xử lý dữ liệu mà VTS đang triển khai.

Thành phố thông minh là thành phố ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào hạ tầng cơ sở để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống (theo ITU, GSMA, Wikipedia). Tuy nhiên khi nhắc đến Smart City không chỉ đơn giản là những ứng dụng thông minh trên nền tảng mobile hoặc các dịch vụ trực tuyến mà chúng ta thường thấy. ‘Sức mạnh’ của thành phố thông minh đến từ những thành phần bên trong, những thành phần chịu trách nhiệm quản lý đa dịch vụ và xử lý dữ liệu. Thành phần này chính là kiến trúc nền tảng của cho thành phố thông minh Smart City Platform.

Trong thời gian vừa qua, Viettel đã triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ phù hợp với định hướng tiến tới thành phố thông minh trong các lĩnh vực như Chính phủ điện tử, Y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng, …, tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ triển khai còn khá rời rạc, chưa có quy hoạch kiến trúc tổng thể và chưa tích hợp các sản phẩm lại với nhau thành một hệ sinh thái chung. Để giải quyết thực trạng đó, BTGĐ VTS đã chỉ đạo Trung tâm nghiên cứu và phát triển nền tảng (Trung tâm RnD) khởi động nghiên cứu một nền tảng chung cho các dịch vụ đô thị thông minh.

Mô hình và tiêu chuẩn của Smart City Platform

Hầu hết các phân tích về nền tảng cho Thành phố thông minh đều bắt đầu với mô hình ISO bảy lớp (OSI model) (1), tuy nhiên được đơn giản hóa thành mô hình phân tầng năm lớp như sau:


Cùng với mô hình, các tiêu chuẩn của nền tảng được đội dự án đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng đến khả năng tích hợp, mở rộng, triển khai sau này. Qua khảo sát, đội dự án quyết định lựa chọn chuẩn Open API gọi là NGSI – LD của tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu ETSI(2) được phát triển cho việc trao đổi thông tin, được tích hợp với nhiều bộ tiêu chuẩn khác để đảm bảo khả năng tương tác với nền tảng IoT, các ứng dụng mobile, các hệ thống cơ sở dữ liệu có sẵn (Legacy Databases), và các hệ thống dữ liệu mở được liên kết (Linked open data systems) được đánh giá là đáp ứng yêu cầu bài toán của Việt Nam.

Fiware – Open Apis For Open Minds

Chuẩn NGSI – LD được Fiware – một tổ chức được hỗ trợ bởi dự án Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) của cộng đồng chung Châu Âu áp dụng , mục tiêu là xây dựng nền tảng dựa trên các phần mềm mở và được chuẩn hóa cho phép dễ dàng phát triển các ứng dụng thông minh cho các lĩnh vực. Qua 10 năm phát triển, hệ sinh thái Fiware đã được tiến hoá nhằm đáp ứng các thay đổi về mặt công nghệ và xu hướng tiếp cận của Smart City.

Như sologan “Open Apis For Open Minds” Fiware cung cấp hơn 46 component phần mềm (GEs) mã nguồn mở, được “cloud hoá” với các API mở được chuẩn hóa, cho phép dễ dàng tích hợp để dựa trên đó xây dựng các ứng dụng thông minh: smart city, start up, SME …

Fiware đã tạo ra cộng đồng mạnh (150 thành phố và hơn 1000 start up) với sự tham gia phát triển của các hãng lớn như Telefonica, Orange, NEC …


Mô hình kiến trúc tham chiếu của Fiware cho Smart Cities

Ngoài mô hình kiến trúc tham chiếu cho Smart Cities, Fiware còn đưa ra các mô hình tham chiếu cho các lĩnh vực khác như Smart Industry, Smart Agifood, Smart Energy (3) …

Viettel Smart City Platform

Từ 06/2020, nhóm dự án bắt đầu nghiên cứu những thành phần và case study đầu tiên của Fiware. Với định hướng kế thừa các thành phần có sẵn do Fiware phát triển, đồng thời kết hợp năng lực và tri thức của Viettel để tiến tới làm chủ nền tảng và rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Nhóm dự án đã xây dựng Smart City Platform phù hợp với bài toán kinh doanh và hiện trạng hệ thống thông tin tại Việt Nam.


Mô hình kiến trúc Smart City Platform của Viettel

Trong mô hình này, nhiều hệ thống nền tảng quan trọng của Viettel đã và đang được tích hợp, cụ thể:
  • Nội bộ VTS: Hệ thống tích hợp với nền tảng Bản đồ số Viettel Maps, Nền tảng quản lý video (VMS), Nền tảng phân tích dữ liệu video (IVA).
  • Các đơn vị khác trong Tập đoàn:
  • Tích hợp với nền tảng điều hành thông minh i-bpms của TCT VTNet trong việc xây dựng trung tâm điều hành thông minh - IOC, đây là bước tích hợp giúp giảm thiểu quy trình xử lý và điều hành luồng nghiệp vụ, hướng đến tự động hoá quy trình xử lý. Theo kế hoạch giữa 2 Tổng công ty, dự kiến hết tháng 03/2021 sẽ hoàn thiện phiên bản 1.0 để triển khai thử nghiệm.
  • Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội Reputa của TT KGM: hệ thống phân tích danh tiếng, cho phép tổng hợp dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn internet, các trang mạng xã hội… giúp phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, bôi nhọ đến một tổ chức, cá nhân.
  • Hệ thống giám sát An toàn bảo mật trên không gian mạng – SOC của Công ty An ninh mạng: Thành phần không thể thiếu trong bất cứ hệ thống nào, quan trọng hơn khi Viettel triển khai các dự án Smart City, thì yếu tố an toàn bảo mật được ưu tiên số 1.

Ứng dụng giám sát chất lượng nguồn nước được xây dựng trên nền tảng Smart City Platform

Với sứ mệnh giúp cho mỗi thành phố thực sự thông minh hơn. Đội dự án Smart City Platform sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia các cộng đồng tri thức để học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống sẵn sàng đưa ra phiên bản đầu tiên tích hợp vào hệ thống trung tâm giám sát điều hành – IOC (phiên bản 2.0) phục vụ kinh doanh từ quý II/2021.Nhận xét