Thương hiệu Viettel mới trong sắc đỏ đầy năng lượng

Đây là lần thứ 2 Viettel chủ động thực hiện tái định vị thương hiệu trong hơn 30 năm hình thành và phát triển. Lần thay đổi đầu tiên được Viettel thực hiện năm 2004 khi chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam.

Nhận diện Viettel mới màu đỏ rực rỡ


Hình ảnh thiết kế logo và slogan mới của thương hiệu Viettel trong sắc đỏ đầy năng lượng.

Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ tổ quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương hiệu Viettel. Về thiết kế, logo mới lược bỏ “dấu ngoặc kép” bao quanh chữ Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử nhằm gìn giữ tinh thần tôn trọng, lắng nghe và phục vụ con người như những cá thể riêng biệt.

Slogan mới "Theo cách của bạn" và phiên bản tiếng Anh là “Your way” giúp Viettel truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bên cạnh đó, slogan mới cũng thể hiện thông điệp mở cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như slogan trước đó là “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way”.

Thay đổi trên cơ sở phát triển tinh hoa văn hóa Viettel

Như vậy, việc thay đổi logo, slogan và bổ sung giá trị dẫn dắt thương hiệu nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi của Viettel vẫn được gìn giữ và duy trì xuyên suốt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai là tầm nhìn “Sáng tạo vì con người”. Đây điều mà Viettel sẽ tiếp tục thực hiện, không bao giờ thay đổi.


Tổng quan định vị thương hiệu Viettel mới.

“Cùng với tuyên bố về sứ mệnh “Tiên phong kiến tạo xã hội số, việc tái định vị thương hiệu và ra mắt nhận diện thương hiệu mới, Viettel muốn thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí, trong hành động và định hướng tương lai của mình để thực sự là một nhà cung cấp dịch vụ số tiên phong và chủ lực, trong thời đại số của một xã hội đang chuyển dịch số cực kỳ mạnh mẽ”, đồng chí Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Q.Chủ tịch Tập đoàn, khẳng định.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh “Phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam, Viettel tuyên bố sứ mệnh mới “Tiên phong kiến tạo xã hội số” năm 2018. Kể từ đó, Tập đoàn chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang một nhà cung cấp dịch vụ số. Việc tái định vị giúp thương hiệu Viettel phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Viettel không còn là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần.


Một Viettel mới được hình thành trên cơ sở cộng hướng những giá trị truyền thống và khát khao cống hiến.

Bộ nhận diện thương hiệu Viettel làm mới trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống, mở rộng các lĩnh vực mới của Tập đoàn. Cụ thể, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là Quan tâm (Caring) và Sáng tạo (Innovative) vẫn được tiếp tục gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới. Giá trị dẫn dắt thương hiệu được bổ sung thêm nhân tố mới là Khát khao (Passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu.

Cả ba giá trị này được Viettel kết tinh trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là “Diversity” – Cộng hưởng tạo sự khác biệt.

Nhận xét