Từ năm 2021: VTT thay đổi mô hình tỉnh để tăng cường hỗ trợ tuyến đầu

Với mục tiêu tăng cường hỗ trợ tuyến đầu trong hoạt động SXKD tại địa bàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2021, VTT đã ban hành hướng dẫn mới về việc tổ chức lại mô hình Viettel tỉnh/Thành phố.

Như chúng ta đã biết, mô hình vận hành theo kênh được chính thức triển khai từ đầu năm 2019. Tới nay qua 2 năm, mô hình đã chứng minh những ưu việt của mình: Việc tổ chức bộ máy và trách nhiệm các kênh rõ ràng, chuyên môn hóa cao; Các Giám đốc Kênh được ủy quyền trực tiếp về kinh doanh, nhân sự, tài chính… để chủ động ra quyết định, phản ứng nhanh với thị trường tại địa bàn. Mô hình tinh gọn, ít lớp trung gian: Các Tổng Công ty tác động trực tiếp quản lý, điều hành Giám đốc Kênh; Giám đốc Kênh trực tiếp quản lý, điều hành đến từng nhân viên. Mô hình kênh cũng tạo môi trường đào tạo cán bộ quản lý chuyên sâu theo từng lĩnh vực, việc OS các lực lượng bán hàng, vận hành mạng lưới giúp bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó mô hình cũng bộc lộ nhiều tồn tại. Về công tác kinh doanh, Giám đốc KHDN được giao nhiệm vụ bán hàng cho Chính quyền tại Tỉnh, tuy nhiên tầm ảnh hưởng, quan hệ với chính quyền còn hạn chế, phụ thuộc Giám đốc Tỉnh, nên kết quả bán hàng chưa như kỳ vọng. Nhiều nhân sự giữ chức danh “Giám đốc” gây khó hiểu với chính quyền khi tiếp xúc bán hàng và thực hiện các nhiệm vụ khác. Việc giao chỉ tiêu của VTT cho Giám đốc Tỉnh chưa phù hợp với nhiệm vụ theo quy định, một số chỉ tiêu Tỉnh khó tác động. Công tác tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh chung của Tỉnh chưa có công cụ đồng bộ: Hoạt động quản lý OS các Kênh tại Tỉnh chưa đúng nguyên tắc: Viettel Tỉnh vẫn tham gia điều hành kênh OS, công tác kiểm tra giám sát còn có tâm lý nể nang.

Về Công tác kỹ thuật, hạ tầng, một số công việc có thể OS tiếp (Xử lý lỗi inbuilding - tòa nhà do đối tác đầu tư DAS); Khối lượng công việc tại nhiều tỉnh đã thay đổi nhưng chưa được điều chỉnh lại. Chưa tận dụng được nguồn lực có kinh nghiệm về lập hồ sơ sự án để hỗ trợ Kênh KHDN trong việc lập hồ sơ thầu các dư án GPCNTT trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh minh họa.

Khắc phục những hạn chế tồn tại, năm 2021, mô hình tuyến tỉnh được thay đổi theo định hướng thống nhất 01 đại diện duy nhất của Viettel trên địa bàn tỉnh tiếp xúc, làm việc với chính quyền địa phương; Thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý hoạt động Outsource là giám sát theo các KPI được quy định trong hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ (SLA); Ưu tiên nguồn lực tại Tỉnh để nâng cao hiệu quả kinh doanh giải pháp CNTT cho Khách hàng Chính phủ và khu vực công. Đồng thời không tổ chức lớp Tỉnh tại khu vực địa lý đã có sự hiện diện của Tổng công ty VTNet và VTS để đảm bảo bộ máy tinh gọn, giảm lớp trung gian điều hành.

Như vậy, trong năm 2021, GĐ Tỉnh được giao chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động SXKD trên địa bàn; là đầu mối đại diện cho Viettel tiếp xúc, quan hệ với chính quyền trên địa bàn tỉnh để xúc tiến các hoạt động kinh doanh bao gồm việc kinh doanh các giải pháp CNTT của VTS cho khách hàng Chính quyền và dịch vụ công tại địa bàn; hỗ trợ ngành dọc VDS tiếp xúc khách hàng chính quyền để giải quyết các vấn đề kinh doanh và bán các giải pháp thanh toán số cho khách hàng chính quyền tại địa bàn, bên cạnh các nhiệm vụ điều hành/bán hàng của VTT.

Giám đốc Tỉnh chịu sự đánh giá đồng thời của các TCT VTT/VTS/VDS/VTNet theo tỷ lệ: 30%/45%/10%/15% (Trong đó 15% KPis công tác kỹ thuật do VTNet chủ trì giữ nguyên như hiện tại, trong đó VTNet 12%; VTT 3%).

Giúp việc cho GĐ tỉnh có PGĐ Kinh doanh (đổi tên và nhiệm vụ PGĐ phụ trách OS) phụ trách về bán hàng khách hàng cá nhân & Hộ gia đình và Khách hàng SME và PGĐ GP CNTT (đổi tên và nhiệm vụ Giám đốc kênh KHDN hiện tại) giúp việc cho Giám đốc Tỉnh về bán hàng cho khách hàng Chính phủ và khu vực công tại địa bàn. PGĐ Giải pháp CNTT sẽ chịu sự đánh giá đồng thời của Giám đốc Tỉnh (~30%) và VTS (~70%).

Đối với bộ phận kênh, Kênh BHTT và Kênh ViettelPay tạm giữ nguyên như hiện tại. Kênh KHDN không tổ chức thành Phòng KHDN, bỏ các Trung tâm CNTT tại các Tỉnh BNH, NAN, ĐNG; Không tổ chức bộ máy ngành dọc của VTS tại Viettel HNI/HCM và điều chuyển về TCT VTS quản lý tập trung. Nhóm giám sát OS thực hiện đúng các nguyên tác quản lý hoạt động Outsource là giám sát các KPI được quy định trong SLA. Chuyển nhiệm vụ, nhân sự Kênh Cửa hàng và lực lượng SME thuộc Kênh KHDN về nhóm Giám sát OS Tỉnh.

Với bộ phận kỹ thuật: Phòng Kỹ thuật - Hạ tầng tại 60 Tỉnh còn lại bỏ các nhiệm vụ kiểm soát VHKT nhà trạm, tuyến cáp và mạng ngoại vi CĐBR tại lớp Tỉnh. Việc kiểm soát sẽ thực hiện tập trung tại TCT VTNet và VTT (kiểm soát thông qua hình ảnh áp dụng AI và hậu kiểm thực tế). Các nhiệm vụ còn lại giữ nguyên như hiện tại.

Không tổ chức bộ máy ngành dọc của VTNet tại Viettel HNI/ĐNG/HCM và điều chuyển nhiệm vụ, nhân sự về 03 Trung tâm Kỹ thuật khu vực thuộc TCT VTNet quản lý, thực hiện. Cụ thể: Tại HNI/HCM: Để lại Phòng Dự án và điều chuyển nhiệm vụ, nhân sự của P.Thiết kế Tối ưu, P. Kỹ thuật, P.Xây dựng Hạ tầng về các Phòng chức năng của 02 TT Khu vực. Tại DNG: Để lại NV Dự án để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp xúc chủ đầu tư, ký hợp đồng với đối tác, phân chia hoa hồng dự án và tổng hợp đề xuất bổ sung hạ tầng. Điều chuyển nhiệm vụ, nhân sự còn lại của Phòng Kỹ thuật hạ tầng về TT Khu vực DNG.

Với bộ phận hỗ trợ dùng chung: Tại 61 Viettel Tỉnh, giữ nguyên trạng, chỉ thay đổi chức danh nhân viên NCTT thành nhân viên Kế hoạch kinh doanh Tỉnh.Tại HNI/HCM: Sáp nhập Phòng TCLĐ và Phòng Chính trị thành Phòng Tổ chức – Chính trị, trong đó công tác Đảng, Công tác chính trị báo cáo trực tiếp Đảng ủy, Ban giám đốc Tỉnh.

Về định hướng hoạt động trong năm mới, TCT VTT và VTS tập trung vào xây dựng, phát triển hệ sản phẩm, dịch vụ số có chất lượng tốt đồng thời chuyển dịch dần sang bán hàng trực tiếp theo mô hình key account (với VTS) hoặc online (đối với VTT).

Để tăng cường gắn kết, TCT phân công BTGĐ phụ trách các nhóm tỉnh để thường xuyên làm cùng, hỗ trợ và trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc cho Viettel tỉnh. Đồng thời tăng cường các hoạt động đào tạo: Tổ chức đào tạo nâng cao bản lĩnh, năng lực cán bộ; Đào tạo công cụ phân tích số liệu cho GĐCN; Đào tạo bán hàng online cho NVBH; Đào tạo các kỹ năng như kỹ năng quản lý, điều hành, quản trị cảm xúc, phát triển bản thân, tiếp nhận các tri thức mới….

Mô hình mới tại tỉnh sẽ chính thức bước vào hoạt động từ tháng 1/2021.

Nhận xét