Viettel Quảng Ngãi triển khai phần mềm đào tạo giáo viên trực tuyến - ETEP

Sau khi ký kết hợp đồng triển khai phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục - ETEP, ngày 22/01/2021, Viettel Quảng Ngãi đã triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Nắm bắt được chủ trương của UBND tỉnh về việc mua phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục, Viettel Quảng Ngãi đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để thực hiện các thủ tục đấu thầu cung cấp phần mềm. Ngày 23/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ra Quyết định số 1989/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn Viettel Quảng Ngãi là nhà thầu trúng thầu. Đây là gói thầu mang lại doanh thu rất lớn cho Chi nhánh, với giá trị 4,2 tỷ đồng.

Viettel Quảng Ngãi đã ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm. Song song với đó, Viettel Quảng Ngãi thực hiện hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục sử dụng thành thạo phần mềm.

Thành phần tham gia buổi đào tạo có ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT, cán bộ Sở GD&ĐT, hơn 155 giáo viên, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 63 trường học cấp 2, 3 của tỉnh; Về phía Viettel Quảng Ngãi có đ/c Lê Việt Hùng - PGĐ GPCNTT, nhân viên quản lý dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - PGĐ sở GD&ĐT phát biểu

Tại buổi đào tạo, ông Nguyễn Ngọc Thái đã nhấn mạnh với quyết tâm của ngành Giáo dục Quảng Ngãi, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, giảng dạy, hệ thống thông suốt đến tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sau khi ký kết đồng với Sở Giáo dục và Đào tạo, Viettel Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhanh việc hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm. Mục đích tập huấn nhằm triển khai việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong toàn ngành; khai thác và sử dụng các tiện ích dựa trên cơ sở dữ liệu dùng chung; xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống dữ liệu của ngành phục vụ nhu cầu giáo dục về đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học, góp phần quản lý dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để triển khai các ứng dụng trực tuyến.

Đ/c Phạm Tuấn Anh - NV quản lý dự án kênh KHDN trực tiếp hướng dẫn

Qua buổi đào tạo, các học viên đã nắm cách sử dụng và triển khai lại tại trường mình. Trong thời gian đến, Chi nhánh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các trường học, đơn vị giáo dục còn lại để tất cả đều sử dụng thành thạo và hiệu quả phần mềm.

Nhận xét