VTNet triển khai 7 chương trình trọng điểm trong năm 2021

Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, VTNet điều hành các chương trình trọng điểm theo phương pháp quản trị dự án trong năm 2021. Trong đó, 7 chương trình được coi là 7 dự án và có nhân sự chuyên trách quản trị (PM) để các mục tiêu được hoàn thành đúng tiến độ.

7 dự án trọng điểm năm 2021 của VTNet là Chuyển đổi số; Tối ưu hoá chi phí; Phát triển nền tảng, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu kinh doanh; Chất lượng dịch vụ tốt nhất; Tối ưu mô hình vận hành khai thác; Chuyển đổi mạng lưới sẵn sàng tắt các công nghệ cũ và Xây dựng VTNet thành tổ chức học tập.

Theo mô hình quản trị dự án, mỗi chương trình sẽ do 01 thành viên trong Ban TGĐ là trưởng ban chỉ đạo và 01 nhân sự đảm nhiệm vai trò PM (Project Manager). Các chương trình năm nay được xây dựng dựa trên xu hướng công nghệ, mục tiêu phát triển của Tập đoàn và Tổng Công ty - Xây dựng hạ tầng số lớn nhất Việt Nam trong năm 2021. Đây là năm thứ 3 VTNet áp dụng mô hình quản trị dự án đối với các chương trình trọng điểm của Tổng Công ty.

Đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án quan trọng này, TGĐ VTNet Đào Xuân Vũ cho biết: “Quyết định áp dụng mô hình quản trị dự án sẽ giúp VTNet đưa các thành phần, đầu mối liên quan vào tập trung triển khai 01 chương trình, thay vì quản trị công việc theo đơn vị chức năng như trước đây, khó bao quát, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các nhân sự dự án cần nhanh chóng đưa ra kế hoạch, đầu việc, lộ trình, cách làm chi tiết, tổ chức kick-off và phải giữ tinh thần quyết tâm, làm quyết liệt để dự án thành công”.Nhận xét